Uprawnienia

Pracownicy i współpracownicy firmy BHP i środowisko mają wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe oraz posiadają uprawnienia do pełnienia zadań służby BHP jako jednostka spoza zakładu pracy zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004r. Nr 246, poz. 2468 ze zm.) oraz do przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Anna Spreier-Lewoń, właściciel

BHP i środowisko

Anna Spreier-Lewoń

telefon

+48 607 259 368

E-mail

biuro@bhp-srodowisko.pl

Dane

NIP: 521 298 99 46
REGON: 360276631

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie UTI.PL