Oferujemy szkolenia z zakresu:

  • szkolenia wstępne BHP,
  • szkolenie okresowe BHP dla wszystkich rodzajów stanowisk,
  • szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Nauczanie on-line staje się coraz popularniejszą metodą prowadzenia szkoleń z zakresu BHP i ppoż.. E-learning to oszczędność czasu i pieniędzy, szczególnie dla firm o rozproszonej strukturze lub prowadzących projekty w terenie. Dlatego firma BHP i środowisko oferuje swoje szkolenie również w formie e-learningu.