Usługi dla firm z zakresu ochrona środowiska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady oraz wprowadzający zanieczyszczenia do wód i/lub powietrza obowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej sprawozdawczości oraz do uiszczania opłat środowiskowych. BHP i środowisko świadczy usługi dla firm w zakresie:

  • opracowanie wniosków o pozwolenie administracyjne dotyczące wytwarzania i składowania odpadów oraz emisji do powietrza,
  • zgłaszanie instalacji nie wymagających pozwolenia,
  • rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza,
  • prowadzenie rejestru BDO,
  • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości do urzędów w zakresie emisji do powietrza, wytwarzania i składowania odpadów oraz wprowadzania produktów w opakowaniach (opłata produktowa).