Usługi dla firm w zakresie BHP, ppoż.

Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdym pracodawcy ciąży szereg obowiązków wynikających z konieczności zapewnienia pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. BHP i środowisko pomaga firmom, każdej branży, wypełnić te wymagania świadcząc poniższe usługi:

  • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP i ppoż.,
  • opracowanie ocen ryzyka zawodowego,
  • opracowanie instrukcji stanowiskowych,
  • udział w postępowaniach powypadkowych oraz sporządzaniu dokumentów do PIP, ZUS, GUS,
  • kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w zakładach pracy,
  • prowadzanie audytów na budowach,
  • analiza stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
  • opracowanie instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów.