Usługi BHP

Usługi dla firm w zakresie BHP, ppoż. :

 •  
 • szkolenia BHP
 • outsourcing BHP
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • udział w postępowaniach powypadkowych 
 • kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w zakładach pracy,
 • audyty na budowach,
 • analiza stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

 

Ochrona środowiska

 

Usługi dla firm z zakresu ochrona środowiska:

 • opracowanie wniosków o pozwolenie administracyjne dotyczące wytwarzania i składowania odpadów oraz emisji do powietrza,
 • zgłaszanie instalacji nie wymagających pozwolenia,
 • rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza,
 • obsługa rejestru BDO,
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości do urzędów w zakresie emisji do powietrza oraz wytwarzania  i składowania odpadów.
 •  

Szkolenia i E-learning

 

Oferujemy szkolenia z zakresu:

 •  
 • szkolenia wstępne BHP,
 • szkolenie okresowe BHP dla wszystkich rodzajów stanowisk,
 • szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Szkolenie BHP ze zniżką sąsiedzką - Ursus, Ochota, Włochy, Piastów, Pruszków.